A XXI. SZÁZAD PÉNZTÁRCÁJA
Kosár 0

Felhasználási Feltételek és Adatkezelési Szabályzat

Általános Felhasználási Feltételek és Adatkezelési Szabályzat 

 

A BrevisArt Zrt. jelen Általános Felhasználási Feltételekkel (a továbbiakban: ÁFF) kívánja az internet közcélú hálózatán a http://www.acmwallet.biz webhelyen elérhető internetes áruházában értékesítésre felkínált termékek adásvételével és szállításával kapcsolatos szerződési feltételeket szabályozni. A Felhasználó a http://www.acmwallet.biz (a továbbiakban: Webshop) használatával Ön elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket.

 

I. Általános rendelkezések

1.  A Webshopot a BrevisArt Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Tutaj utca 6/B. I/1.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-048899; adószáma: 25598881-2-41; a továbbiakban: Üzemeltető).

2. A Felhasználó és az Üzemeltető között a Felhasználó ráutaló magatartásával (a Webshop megtekintésével, regisztrációval, és/vagy vásárlással) a jelen ÁFF szerinti szerződés jön létre. Amennyiben a Felhasználó az ÁFF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy a Webshop által nyújtott szolgáltatások igénybevételére nem jogosult.

3. A Webshop által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatásra a Felhasználó saját döntése alapján kerül sor. A rendelkezésére bocsátott adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen ÁFF-ben rögzített Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően használja fel. Az adatkezelésre vonatkozó adatokat az Üzemeltető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi nyilvántartásába bejelentette. 

4. Az Üzemeltető jogosult a jelen ÁFF-ben szabályozott szerződéses feltételeket, a Webshopban forgalmazott termékek körét, vételárát, illetve egyéb, az Üzemeltető által lényegesnek tartott feltételeket módosítani azzal, hogy a módosítás az Üzemeltető általi közzététel napján lép hatályba. A módosítás a hatályba lépése időpontjában már létrejött szerződéseket nem érinti.

 

II. A vásárlás menete, a szállítási szerződés létrejötte

1.  A Felhasználó és az Üzemeltető között a jelen ÁFF I/2. pontja szerint létrejött jogviszony fennállása esetén, amennyiben a Felhasználó a Webshopban vásárlást kezdeményez, a Felhasználó és az Üzemeltető közöttszállítási szerződés jön létre, melynek feltételeit jelen ÁFF tartalmazza. A szállítási szerződés létrejöttéhez szükséges, hogy a Felhasználó megrendelését az Üzemeltető a megrendelés időpontjától számított 48 órán igazolja vissza, ellenkező esetben a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól.

2. A szállítási szerződésnek a jelen ÁFF-ben rögzített feltételeit a Felhasználó a megrendelés elküldésével elfogadja. A szállítási szerződés a megrendelésre vonatkozó adatszolgáltatást, az adatok ellenőrzését követően az alábbiak szerint jön létre: a Felhasználó teljesíti a termék vételárát és a szállítással összefüggő költségeket, a megrendelés kézhezvételekor automatikus visszaigazolást küld a vásárlásra vonatkozóan, majd a termék postázását követően értesíti a Felhasználót a termék szállításra történő átadásáról, a szállítás várható időpontjáról. A jelen pontban hivatkozott levelezéssel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint 4. § 10. pontja szerintitávollévők közötti szerződés jön létre a Felhasználó mint Vevő és az Üzemeltető mint Szállító között.

3. A megrendelésekre vonatkozó adatokat az Üzemeltető a Webshop regisztrációt követően elérhető felületén tárolja elektronikus formában, a Felhasználónak így módja van korábbi vásárlásai áttekintésére. Az Üzemeltető az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggőszolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Webshopban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttszerződésnek minősül; a szerződéseket az Üzemeltető nem iktatja, így azok később már nem hozzáférhetőek; a szerződéskötés nyelve a magyar, és ar jogviszonyra Magyarország joga, továbbá jelen ÁFF rendelkezései irányadók. Figyelemmel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, az Üzemeltető és a Felhasználó közötti (a Felhasználó regisztrációjakor vagy a megrendelés során megjelölt e-mail címéről folytatott) levelezésre az írásbeliség szabályait alkalmazzák.

4.  A megrendelésre vonatkozó, a Felhasználó által megküldött automatikus visszaigazolás megfelel a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. §-ában meghatározott írásbeli megerősítés követelményének.

5. Megrendelésre a Webshop online felületén van mód azt követően, hogy a Felhasználó a regisztrációhoz – és a szállítási szerződés teljesítéséhez – szükséges valamennyi adatot maradéktalanul a Felhasználó rendelkezésére bocsát. Az Üzemeltető jogosult a megrendelés teljesítését megtagadni, ha a Felhasználó adatait hiányosan adta meg, különös tekintettel a mobiltelefonszámra. Az adatok hiányos vagy hibás közlésével kapcsolatban felmerülő károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal, továbbá amennyiben a Felhasználó a szállítási címet hibásan vagy nem kellő részletességgel bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, úgy az azzal összefüggésben felmerülő többletköltségeket az Üzemeltető jogosult a Felhasználóra áthárítani.

6.  Az esetleges adatbeviteli hibák javítására a Felhasználónak a megrendelést megelőzően van lehetősége. Az adatok javításához a Szállítási cím módosítása feliratra kell kattintani, és javítani a szükséges információkat. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni az FIókom menüpontban. A Kosár tartalma bármikor módosítható, törölhető, frissíthető. Amennyiben a Felhasználó a megrendelés elküldését követően észlel adatbeviteli hibát, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a mail@acmwallet.biz e-mail címen.

7. A Webshopban kiválasztott, megvásárolni kívánt termékek a Felhasználó a Kosárba gomb használatával tudja a virtuális bevásárlókosárba helyezni. A kiválasztott termékek megvásárlását a Fizetés feliratú gombra kattintva lehet megkezdeni, majd a folyamatot a szállítási cím, szállítási és fizetési módok megadását követően lehet a Vásárlás véglegesítése feliratra kattintva befejezni.

8. Az Üzemeltető – ugyanazon Felhasználótól érkező, és azonos szállítási címre irányuló – külön megrendelésként érkező megrendeléseket egymástól független tranzakcióként kezeli, amelyre figyelemmel ezen megrendelése külön csomagban kerülnek kiszállításra, amelyre figyelemmel a szállítási dj is alkalmanként kerül felszámításra. A Felhasználó a megrendelés módosítására a Webshop felületén nem jogosult, azonban az ügyfélszolgálattal (ugyfelszolgalat@acmwallet.biz) történő kapcsolatfelvétel esetén – amennyiben a csomag kiszállításra történő átadása még nem történt meg – van mód a megrendelésmódosítására.

9. Az oldalon feltüntettet árak minden esetben tartalmazzák a megrendelés időpontjában hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót. A Webshopban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Webshopban szereplőtermékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek, és esetenként a valóságtól eltérhetnek. Ebben az esetben a Felhasználó a raktárkészlet változásaiból eredő termékhiányról tájékoztatja a Felhasználót, ugyanakkor az ilyen jellegű téves tájékoztatásból, tévedésből eredő felelősségét az Üzemeltető felelősségét kizárja.

10. Az Üzemeltető szerződéses kötelezettsége, hogy a jelen ÁFF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint eljuttassa a megrendelt terméket a Felhasználó által megadott szállítási címre. A Felhasználó vagy az általa megjelölt személy a terméket a szállítási címen veheti át.

11. A megrendelt termékek vételárát és az esetleges kapcsolódó, a megrendeléskor külön feltüntetett járulékos költségeket a vásárló előzetes banki utalással, biztonságos internetes bankkártyás (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron) vagy PayPal fizetéssel teljesítheti.

12. Az Üzemeltető az általa meghatározott feltételek szerint – bizonyos alkalmakkor, időszakonként vagy feltételhez kötötten – kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít a Felhasználók részére kuponkód megadásával. Az ilyen jellegű kedvezményes vásárlások esetén a termék kedvezményes vételára a kuponkód megadását követően elérhető. A kupon kódját az érvényességi idején belül és felhasználási feltételeinek megfelelően a Fizetés során kell a megfelelő mezőben feltüntetni. Egy megrendelés során csak egy kuponkód használható fel, a kuponok nem vonhatók össze. A kuponok felhasználási feltételeinek egyéb részleteit az aktuális kedvezményes vásárlás feltételei tartalmazzák.

Az Üzemeltető lehetővé teszi továbbá ajándékkártya vásárlását, amely esetben az ajándékkártyával rendelkezni jogosult személy a termék vételárának teljesítésére – részben vagy egészben – az ajándékkártya kódjának megadásával van lehetőség. Az ajándékkártya kódját az érvényességi idején belül és felhasználási feltételeinek megfelelően a Fizetés során kell a megfelelő mezőben feltüntetni.

13. A megrendelt termékeket az Üzemeltető postai úton / futárszolgálat útján történő kiszállítással juttatja el a megadott címre vagy átvételi pontra. A Felhasználó a kiszállítás várható időpontjáról e-mailben vagy telefonon kap értesítést.

Átvételi pontra való kiszállítás esetén az Üzemeltető a csomagot a FoxPost Felhasználó által megjelölt átvételi pontra küldi meg. A kiszállítást követően a Felhasználó e-mailben és SMS-ben is értesítést kap arról, hogy csomag átvehető az általa kiválasztott átvételi ponton.

14.  A rendeléseket az Üzemeltető általában egy-három munkanapon belül tudja teljesíteni. Ennél hosszabb teljesítési határidőre csak akkor kell számítani, ha az adott termék – a jelen ÁFF II/9. pontja szerint – nincs raktáron. Ebben az esetben az Üzemeltető a késedelemről értesíti a Felhasználót.

15. A kiszállítás időpontjában a Felhasználó köteles a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a Felhasználó csak saját felelősségére veheti át. A Felhasználó tudomással bír arról, hogyjegyzőkönyv felvételének hiányában távollévők között kötött szerződések esetén irányadó elállási jog gyakorlására, mennyiségi kifogásra, továbbá sérült termék miatti szavatossági igények érvényesítésére a lehetőségek korlátozottak. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jegyzőkönyv felvételének elmaradása esetén kifogását az Üzemeltető abban az esetben fogadja el, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag minden része a felvétel indulásakor érintetlen volt, és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag felbontásának teljes folyamatát.

16. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat annak tényéről a Felhasználó részére értesítést hagy, majd legfeljebb egy további alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A kiszállítás munkanaponként 8-18 óra között történik. A vásárló köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol ezen időpontban elérhető.

 

III. Szavatosság

1.  A szavatossági igénnyel érintett hibás terméket a Felhasználó köteles a Forgalmazó ügyfélszolgálatáhozeljuttatni. 

2.  A Ptk. 6:163. § (2) bekezdése értelmében a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. A kellékszavatossággyakorlásának feltételeit a Ptk. valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet tartalmazza.

3. Az Üzemeltető szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a Felhasználó mint fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása. A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, ebben az időszakban a bizonyítási kötelezettség az Üzemeltetőt terheli. Ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, az Üzemeltető mentesül a szavatossági felelősség alól. A Felhasználó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az Üzemeltetővel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

4. A Felhasználó kellékszavatossági igénye alapján választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy az Üzemeltetőt szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza.

 

IV. A vásárlástól való elállás joga

1. A Felhasználót megilleti a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben szabályozott elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül lehet gyakorolni. Elállás esetén a Felhasználó a szerződéstől a termék átvételét (illetve amennyiben a termék átvétele még nem történt meg a szerződés megkötésének napját) követő tizennégy naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

2. Az elállás a következő feltételekkel gyakorolható: Elállás esetén a terméket a vásárló az elállás közlését követő 14 napon belül bontatlan vagy bontott, de sérülésmentes csomagolással köteles visszajuttatni az Üzemeltetőhöz. A határidő megtartott, amennyiben a Felhasználó igazolja, hogy a terméket a határidőutolsó napjáig – a szállítási díj megfizetése mellett – postára adta vagy futárszolgálatnak átadta.

3. Az Üzemeltető kizárólag sérülésmentes, legfeljebb a kipróbáláshoz szükséges mértékben, rendeltetésszerűen használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Felhasználórészére megtéríteni. Az Üzemeltető követelheti a Felhasználótól a termékek nem rendeltetésszerűhasználatából eredő kárai megtérítését.

4. Elállásra vonatkozó igényt a vásárló e-mailben vagy postai úton írásban jelentheti be. A hivatkozottjogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni. Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a Felhasználót terhelik.

5. Az elállással érintett termék ellenértékét az Üzemeltető legkésőbb a visszaszolgáltatási kötelezettség teljesítését követő 14 napon belül utalja vissza a Felhasználó által megjelölt bankszámlaszámra.

 

V. A felelősség korlátozása

1. Az Üzemeltető minden felelősségét kizárja a Webshop használata, használatra képtelen állapota, nem megfelelő működése, meghibásodása, teljes vagy részleges – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetése, illetve teljes leállítása kapcsán beálló valamennyi kár tekintetében figyelemmel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, melynek működésére kihatásunk nincs.

A Webshop oldalán elhelyezett linkek, hirdetések kapcsán – különösen a Webshop oldalán kívüli honlapra mutató hivatkozás esetében – az Üzemeltető kizárja felelősségét az ezen honlapokon vagy hivatkozásokon keresztül begyűjtött, felhasznált vagy megosztott adatok, illetve bekövetkező károk kapcsán.

2. A Felhasználó korlátlan felelősséggel tartozik más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webshopban történő közzétételéből eredő károkért. Az Üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

VI. Szerzői jog

1. A Webshop oldalán közzétett tartalom – ideértve az ott elérhető fotókat, grafikákat és egyéb képi anyagokat, a lay-outját, design-ját, szerkesztési elvet, stb. – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) alapján az Üzemeltető szerzői jogvédelmet élvező szellemi tulajdonát képezi, és az a Webshop rendeltetésszerű használatán túlmutatóan semmilyen egyéb formában nem használható fel és nem hasznosítható. A www.acmwallet.biz domain-név, illetve az ahhoz megtévesztésig hasonló nevek és kifejezések hasonló célú használata, a Webshopra hivatkozás kivételével, kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

2. A Webshop oldalán fellelhető szöveges dokumentumok felhasználását az Üzemeltető akként engedélyezi, ha a Dokumentumokat a Felhasználó kizárólag tájékoztató jelleggel, személyes célra, egy példányban, a forrásra történő utalást a Dokumentum minden oldalán feltüntetve, a Dokumentumok módosítása nélkül használja fel. A Dokumentumok szabad felhasználására egyebekben az Szjt. IV. fejezete megfelelően alkalmazandó.

3. A Webshop által biztosított szolgáltatások használatának feltétele, hogy a Felhasználó azokat a jogszabályokkal összhangban, jelen ÁFF-ben meghatározott rendelkezések tiszteletben tartásával használja. A Felhasználó nem tehet kísérletet a Webshop – esetlegesen más Felhasználók adatainak tárolására szolgáló – részeinek, biztonsági zónáinak, a Webshoppal kapcsolatban álló számítógéprendszerek vagy hálózatok jogosulatlan elérésére. Szigorúan tilos bármely módon olyan adat vagy információ megszerzése, illetve annak megkísérlése, amelynek elérhetővé tételének megakadályozására az Üzemeltető bármilyen intézkedést tett.

4. A Felhasználó kifejezetten vállalja, hogy nem tünteti fel magát hamis személyazonossággal az Üzemeltetőfélrevezetése céljából, illetve kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető jogosult azon Felhasználók szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogát egyoldalúan megvonni, akiknek személyi adatai nyilvánvalóan hamisak, illetve akik adatainak valótlansága az adatok ellenőrzésekor nyilvánvalóvá válik.

 

VII. Adatkezelési Tájékoztató

1. Az Üzemeltető Felhasználóinak személyes és egyéb adatainak védelme érdekében minden szükséges – jogszabály által megkövetelt jogi és technikai – intézkedést megtesz. Jelen ÁFF a Felhasználók önkéntes regisztrációja során megadott személyes adatok gyűjtésének és kezelésének módját ismerteti; a rendelkezésére bocsátott adatok kezelése körében követett gyakorlatot, az adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseket, valamint a Felhasználók jogai gyakorlásának módját és lehetőségeit szabályozza. A Felhasználó a Portálon történő regisztrációval elfogadja az adatgyűjtésre, -kezelésre és technikai feltételekre vonatkozó feltételeket.

Az Üzemeltető elkötelezett a személyes és egyéb adatok védelme iránt és valamennyi lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy szolgáltatásai igénybevétele során az adatkezeléssel összefüggő kockázatok a jogszabályokkal összhangban állva megfelelő biztonságos szinten maradjanak.

Jelen ÁFF kialakításakor az Üzemeltető elsődlegesen a magyar jogot, azon belül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben; a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete Tartalomszolgáltatási Kódexében (1998. november 24.), valamint az internetes tartalomszolgáltatók számára a fórumokon megjelenő véleményekkel kapcsolatos teendőkkel kapcsolatos ajánlásában (2004. február 20.), továbbá az Online Privacy Alliance ajánlásaban (Guidelines for Online Privacy Policies) foglaltak alapulvételével járt el.

2. A Felhasználók által önként rendelkezésre bocsátott adatok kezelőjeként az Üzemeltető kötelezettséget vállal a Felhasználók által rendelkezésére bocsátott adatok védelmére, továbbá azok célhozkötött, jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére irányuló, a cél teljesítéséhez szükséges mértékű és idejű, tisztességes és törvényes kezelésére. Az Üzemeltető a rendelkezésre bocsátott adatok kezelését az alábbi célok kizárólagos figyelembevételével végzi: a Felhasználónak a Webshop használatához kapcsolódó azonosítása; a Webshop és a kapcsolódó szolgáltatások működtetése; minőségbiztosítás, marketing, piackutatás, látogatási adatok nyomonkövetése és kapcsolattartás; illetéktelenek adatokhoz – különös tekintettel a Felhasználók adataira – való hozzáférésének megakadályozása. Az adatkezelésre a Felhasználó kizárólag a fent meghatározott célból is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal az adattal kapcsolatban jogosult, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. Az Üzemeltető azadatkezelési cél megvalósulásával egyidejűleg az adatoknak a Felhasználó személyével való kapcsolatba hozhatóságát végérvényesen megszünteti.

Amennyiben törvény másként nem rendelkezik, az Üzemeltető a Felhasználót – a mail@acmwallet.biz címre megküldött – kérésére 30 napon belül tájékoztatja a Felhasználó nyilvántartásában tárolt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Felhasználó halála esetén az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható személyes adatok tekintetében rendelkezési jogot a Felhasználó örököse(i) gyakorolhatnak. A Felhasználó adatainak kezelése ellen annak jogellenessége esetén tiltakozhat, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha az adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; illetve ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Egyébként a Felhasználókötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége során jelen ÁFF-nek, az adatvédelmi szabályoknak és a joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

3.  Az Üzemeltető a Webshop vonatkozásában azonos feltételekkel és azonos célból közös és egységes, az Adatvédelmi Hatóságnál bejelentett adatkezelést végez.

4. A Webshop a böngészés gyorsítása, a regisztráció megkönnyítése és a Webshop használatának testreszabása érdekében kisméretű, a Felhasználó számítógépének merevlemezére felhelyezett szövegfájlok (ún. cookie-k) alkalmazását teszi lehetővé. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusok terjesztésére, segítségükkel a Felhasználó mint egyedi felhasználó számítógépén olyan szöveg rekonstruálható, amely más felhasználó számítógépén nem jelenik meg. A Felhasználó maga jogosult a Webshop használata során dönteni arról, hogy elfogadja vagy visszautasítja-e a cookie-k használatát. A böngészőprogramok többsége alapértelmezés szerint lehetővé teszi a cookie-k használatát, de a böngésző beállítható a cookie-k visszautasítására is.

5. Amennyiben valamely Felhasználó jelen ÁFF tartalmával ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges a törvényes eljárások megindítása érdekében az Üzemeltető kezdeményezi a Felhasználó azonosítását.

6. Az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban a Felhasználó panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet (székhelye: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 1 391 1400).  

7. A Felhasználóknak módjuk van a regisztrációjuk alkalmával, illetve később, az oldal használata során az Üzemeltető hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott e-mail címre kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek megküldésre. A hírlevélről a Felhasználó bármikor leiratkozhat.

 

VIII. Egyebek

1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webshop ügyfélszolgálati címével.

2. A Felhasználó panaszát írásban (postai küldeményben vagy e-mailben) jelentheti be az Üzemeltetőnek.Az Üzemeltető a panaszt 30 (harminc) napon belül megvizsgálja, és írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt az Üzemeltető egyedi azonosítószámmal látja el. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat. A panaszt elutasító álláspontját az Üzemeltető indokolni köteles, továbbá felhívja a Felhasználó figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre (a vállalkozás székhelye szerinti illetékes békéltető testület). A válasz másolati példányát a Felhasználó öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Az Üzemeltető által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

3. Panasszal az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett, a következő linken elérhető online vitarendezési platformon is lehet élni: http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm

4. Egyebekben a Felhasználó a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően köteles a Webshop használatával kapcsolatos jogai gyakorlására és kötelezettségei teljesítésére.

 

Érvényes: 2016. július 1. napjától